Základní umělecká škola Cvikov

Hygienická opatření v ZUŠ Cvikov od 25. 11. 2020

Vstup do budovy školy

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

       Výjimečně mohou vstoupit zákonní zástupci nejmladších žáků, aby dohlédli na jejich

       příchod a odchod, popřípadě se zúčastnili krátké konzultace s pedagogem. Nutností jsou

       zakrytá ústa a nos.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy, nosí ve všech prostorách ZUŠ roušky. Výjimkou je

       výuka zpěvu, kde jsou roušky nahrazeny plastovým štítem, a výuka zobcové flétny.

— Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

— Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

V budově školy

-          Po vstupu do ZUŠ se žák zuje nebo přezuje v šatně. Svrchní oblečení si pověsí na věšák.

-          V umyvadlech na chodbě si důkladně umyje ruce a usuší jednorázovým papírovým ručníkem.

-          Po umytí použije dezinfekci na ruce.

-          Žáci čekají na výuku v hale, v šatně se zbytečně nezdržují.

-          V každé třídě bude umístěna dezinfekce na ruce. Před samotnou výukou je možné ruce znovu dezinfikovat.

-          Po návštěvě toalety je opět nutné, aby si žáci umyli ruce a použili dezinfekci.

-     V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

-         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

-         Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a ZUŠ bude kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu).

Ve Cvikově 23. 11. 2020

                                                             Mgr. Olga Svatošová

                                                                   ředitelka ZUŠ