Základní umělecká škola Cvikov

Přijímání nových žáků

Pětiletí a šestiletí žáci jsou přijímáni do přípravného studia na základě jednoduché zkoušky týkající se melodického a rytmického cítění. Starší žáci,se zařazují do ročníku podle výsledků přijímací zkoušky.

S pětiletými a šestiletými dětmi, které se hlásí do výtvarného oboru, vedeme pouze krátký vstupní pohovor a necháme je nakreslit či namalovat malý obrázek na vlastní téma. Starší žáci jsou zařazováni do ročníku podle výsledků přijímací zkoušky (zhodnocení výtvarné práce).

Přijímací řízení pro nové žáky probíhá v měsíci květnu. Jeho přesný termín bývá uveřejněn v městském rozhlase a pomocí plakátů umístěných ve školských zařízeních a ve městě.